ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΠΡΟΦΙΛ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ:

Η εταιρεία ασχολείται με την εμπορία ποτών και αναψυκτικών.

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 998835602
Δ.Ο.Υ.: Γ' Πατρών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Εμπορία Ποτών και Αναψυκτικών
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-640.491
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Αριστοτέλους 44 - Πάτρα
MAIL: konstheo@otenet.gr
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 035530616000


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ